まんが王国とっとり

12th Annual Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest

日本語  →English  →簡体中文  →繁体中文  →한국어

русский  →Français  →Thai  →Монгол хэл

  

รับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ทตโตริอาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 12

  

第12回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト

1. ผลงานที่รับสมัคร

(1) การประกวดมี ด้วยกัน 3 ประเภท ในหัวข้อ ที่มีชื่อว่า (ครอบครัว)
- Manga (การ์ตูน) แบบ 1 ช่อง (1 หน้ากระดาษ)
- Manga (การ์ตูน) แบบ 4 ช่อง (ไม่ต่ำกว่า 1 - 8 หน้ากระดาษ)
- เนื้อเรื่องการ์ตูน ไม่ต่ำกว่า 4 – 24 หน้ากระดาษ
(สามารถส่งได้หลายประเภท สามารถส่งเป็นกลุ่มได้)

(2) การส่งผลงานต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ(ส่งเข้าประกวดมาก่อน)


2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เช่นอายุ, สัญชาติ


3. ช่วงเปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2023 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2023 (ภายในเวลาที่กำหนด)


4. ขนาดที่ต้องการ

(1) เกณฑ์ทั่วไป

1.1) ขนาดผลงานต้องมีขนาด B4 (257mmX364mm) หรือ A4 (210mmX297mm)

1.2) เขียนชื่อหัวข้อผลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาหลักของตนเอง

1.3) สามารถส่งผลงานเป็นแบบสี หรือแบบขาวดำ (สามารถผสมได้ทั้งสีและขาวดำ)

1.4) ใส่ตัวเลขหน้าที่ท้ายกระดาษแต่ละแผ่น


(2) สำหรับงานเขียนด้วยมือ

2.1) กระดาษใช้ได้หน้าเดียว (งานเขียนสองหน้าจะไม่มีการพิจารณา)

2.2) เขียนชื่อผลงานให้อ่านง่ายและชัดเจน


(3) สำหรับงานแบบดิจิทัล

รูปแบบไฟล์ ต้องไฟล์เป็น pdf เท่านั้น

* สำหรับผลงานแบบ ขาว – ดำ แนะนำว่าควรมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi และอย่างน้อย 350 dpi สำหรับงานสี


5. สำหรับวิธีส่งผลงาน

(1) กรณีที่ส่งข้อมูล (Data) ทางเว็บไซต์

ให้เข้าไปในหน้ากรอกแบบฟอร์มสมัคร กรอกข้อมูล และอัพโหลดข้อมูลผลงาน

<แบบฟอร์มการสมัคร>

https://form.run/@tottorimangacontest12

<ข้อมูลที่ต้องกรอก>

สาขาที่ส่งประกวด, ชื่อผลงาน, สัญชาติ, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, ช่องทางการติดต่อ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, อาชีพ (ชื่อโรงเรียน, ชั้นปี), นามปากกา

<รูปแบบข้อมูล และข้อจำกัดด้านขนาด>

รูปแบบข้อมูล: pdf
ขนาด: ไม่เกิน 100 MB


(2) สำหรับการส่งต้นฉบับ

2.1) สำหรับผลงานที่เป็นกระดาษให้ส่งเป็นสำเนา ขนาด A4
เนื้อความที่เขียนต้องให้อ่านง่ายและชัดเจน กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง

2.2) สำหรับการส่งแบบ Data มาให้แนบ CD-R หรือ DVD-R

2.3) (แบบฟอร์มใบรับสมัคร) ให้ส่งมา 1 ชิ้น ต่อ 1 ผลงาน

2.4) ผลงานที่ส่งมาจะไม่ส่งกลับคืนให้ผู้สมัคร
กรุณานำส่ง :
Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Office
Work Submission Section (Imai Printing Co, Ltd)
8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Prefecture, 683-0103, Japan


6. หมายเหตุและเงื่อนไข

(1) ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อขอต้นฉบับจริงของผลงาน (รูปแบบ psd หรือ eps สำหรับงานดิจิทัล)
หรือรูปแบบที่แก้ไขของข้อความอาจจะได้รับการร้องขอในภายหลัง

(2) การส่งผลงานเข้าประกวดนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากพบว่าการส่งที่ชนะได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานจะถูกตัดสิทธ์และรางวัลจะถูกเพิกถอนทันที

(3) ในกรณีที่พบว่างานที่ส่งมานั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ภาพของบุคคลที่สามโดยการลอกเลียนแบบผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นใดศิลปินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(4) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ในการสร้างส่วนหลักต่างๆ ของผลงาน ทั้งในส่วนของเนื้อเรื่อง การจัดองค์ประกอบ ภาพ ฯลฯ แต่สามารถนำภาพที่สร้างโดย AI มาใช้เป็นตัวช่วยในส่วนประกอบเฉพาะส่วนของผลงานได้

(5) ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นผ่านทางไปรษณีย์

(6) ลิขสิทธิ์ของงานที่ส่งมายังคงเป็นทรัพย์สินของศิลปิน อย่างไรก็ตามศิลปินควรอนุญาตให้ผู้จัดประกวดวางส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นโดยการประกวด (รวมทั้งสิ่งพิมพ์ภายนอก) แสดงผลงานชิ้นส่วนหรือทั้งหมดที่จัดในการประกวดด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันสื่อออนไลน์และการจัดนิทรรศการอื่นๆที่จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(7) ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ที่นี้จะใช้สำหรับการประกวดและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้


7.  การคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือก นักเขียนการ์ตูน นักวิจัย องค์กรวิจัย Manga (เป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ชนะการประกวดทตโตริ อาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูน)


8. รางวัล

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตัดสินผลงานที่(ยอดเยี่ยมที่สุด) แลผลงานที่ดีและอื่นๆตามลำดับซึ่งประกอบด้วย

(1) รางวัล Grand Prize จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500,000 เยน จำนวน 1 รางวัล

(2) รางวัล Merit Award จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เยน จำนวน 2 รางวัล

(3) รางวัล Selection Committee Award จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 50,000 เยน จำนวน 3 รางวัล

(4) รางวัล U-15 Youth Manga Prize (สำหรับนักวาดที่มีอายุต่ำกว่า15ปี) จะได้รับระกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 เยน จำนวน 3 รางวัล


9. ประกาศรายชื่อชนะการประกวด

ช่วงเดือน ธันวาคม 2023
โดยจะมีการแจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น


10. พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2024 ที่จังหวัดทตโตริ
ผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล


11. ผู้จัดประกวด

จังหวัดทตโตริ


Application form

【Word】Application form(THA) (docx:20KB)

【PDF】Application form(THA) (pdf:50KB)


  

前回のコンテスト / Previous contest

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 まんが王国官房
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72380857-26-7238    
    ファクシミリ  0857-26-8307
    E-mail  mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000